Не маєте облікового запису ?

Зареєструватись


Увійти

Забули пароль? X
Маєте обліковий запис ?

Увійти


Реєстрація

X

Забули пароль

X
 
Реляційні бази даних, мова структурованих запитів SQL, робота із файловими та клієнт-серверними СКБД, керування транзакціями та оптимізація запитів.
Розробка веб-застосунків із використанням HTML, CSS, JS та PHP. Розглядається також використання back-end та front-end фреймворків.
Основи програмування та об’єктно-орієнтоване програмування. Створення мобільних застосунків.

Практичні роботи

Кожен курс складається з набору практичних робіт, послідовне виконання яких дозволяє отримати базові знання та оволодіти основними навичками з дисципліни.

Відеокурси

Працюючи над практичними роботами можна скористатись відеоматеріалами, що відтворюють їх виконання та надають пояснення щодо ключових моментів.

Тестові завдання

Виконання тестових завдань допомагає виявити рівень засвоєння матеріалу та, у разі потреби, звернути додаткову увагу на деякі розділи.